Ηλεκτρονικό εμπόριο

Η συντριπτική πλειοψηφία των εμπορικών συναλλαγών, τόσο σε επίπεδο B2B όσο και σε επίπεδο B2C, διενεργούνται αποκλειστικά ή με τη βοήθεια του διαδικτύου. Η ελληνική πραγματικότητα δεν αποκλίνει. Η παρουσία στην ηλεκτρονική αγορά και μάλιστα μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) καθίσταται επιβεβλημένη. Έχοντας σταθεί πολλάκις στο πλευρό του επιχειρηματία, θέλουμε να υποστηρίξουμε και την δική σας προσπάθεια.

Ενδεικτικά ζητήματα

  • Συμμόρφωση ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω διαδικτύου (e-shop) με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.
  • Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως επωνυμίας, domain, εθνικού, ευρωπαιϊκού ή διεθνούς σήματος, βιομηχανικού σχεδίου ή ευρεσιτεχνίας (πατέντας).
  • Κατάρτιση όρων χρήσης ιστοσελίδας σύμφωνα με την νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία (δικαιώματα πνευματικών δημιουργών).
  • Κατάρτιση πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τον GDPR και την σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
  • Συμμόρφωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες για την εσωτερική αγορά και με τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Κατάρτιση συμβάσεων με τους πελάτες ή με τους συνεργάτες της επιχείρησης (όπως μεταφοράς, εμπορικής διανομής, έργου, προμήθειας, μεσιτείας, πρακτορείας, παραγγελίας, δικαιόχρησης-franchising κ.λπ.
  • Προστασία των δικαιωμάτων σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας

Key Contact

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

View profile