Επίλυση διαφορών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των συναινετικών μορφών επίλυσης διαφοράς. Οι δικηγόροι μας, με μεγάλη εμπειρία στην μάχιμη δικηγορία χειρίζονται με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας όλες τις δικαστηριακές υποθέσεις των εντολέων μας, οι οποίες άπτονται πολλών κλάδων δικαίου όπως ιδίως του αστικού, εμπορικού, εργατικού και διοικητικού δικαίου.

Ενδεικτικά, έχουμε χειριστεί επιτυχώς υποθέσεις σχετικά με την επιδίκαση αποζημίωσης από αδικοπρακτική ευθύνη, εργασιακές σχέσεις, ακίνητη περιουσία, εμπορική αντιπροσωπεία και διανομή, προστασία του καταναλωτή, αναγκαστική εκτέλεση και είσπραξη απαιτήσεων, φορολογικές υποθέσεις, εμπορικές συμβάσεις και συμφωνίες, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Εξέχουσα θέση στην εταιρεία μας κατέχει η διεκδίκηση αποζημιώσεων αστικής ευθύνης από ναυτικά, εργατικά και τροχαία ατυχήματα καθώς και από ιατρική αμέλεια, διεκδικώντας την ικανοποίηση των εντολέων μας από την ασφαλιστική εταιρεία, το υπαίτιο νοσοκομείο, την εφοπλίστρια εταιρεία κ.ό.κ. Με εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεκδίκηση αποζημιώσεων και τη μάχιμη δικηγορία, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας με αποφασιστικότητα, μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα.

Περαιτέρω, ασχολούμαστε συστηματικά με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων του δανειστή κατά του οφειλέτη ή του εγγυητή. Χάρη στην πολυετή εμπειρία και τη βαθιά γνώση μας στο δίκαιο της εκτελέσεως σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ερευνούμε και αντιλαμβανόμαστε την οικονομική θέση του οφειλέτη, ασκούμε την κατάλληλη πίεση λαμβάνοντας διασφαλιστικά ή προσωρινά μέτρα και αφού εκδώσουμε εκτελεστό τίτλο, ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του εντολέα μας κατάσχοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτήσεις εις χείρας τρίτων, ακίνητη περιουσία. Τέλος, έχουμε αναπτύξει δίκτυο συνεργαζόμενων δικαστικών επιμελητών και συνεργατών που συμπράττουν στα επιμέρους στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης ανά την επικράτεια και διασφαλίζουν το άμεμπτο της διαδικασίας, ώστε να αποφεύγουμε ενστάσεις του οφειλέτη κατά της διαδικασίας.

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Ενδεικτικά έχουμε πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν:

  • Αναγκαστική εκτέλεση / Πλειστηριασμοί / Ικανοποίηση απαιτήσεων / Κατασχέσεις
  • Εργατικές διαφορές (διαφορές μισθών, αποζημιώσεις, καταγγελίες συμβάσεων κ.λ.π.)
  • Εμπορικές διαφορές 
  • Αγωγές αποζημίωσης 
  • Φορολογικές διαφορές 
  • Κληρονομικές διαφορές
  • Περιουσιακές διαφορές
  • Διαμεσολάβηση

Key Contacts

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

Στέλιος Ι. Παυλάκης

Managing Partner

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος