ΕΣΠΑ 2014-2020

Η εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έλαβε οικονομική ενίσχυση μέσω του ΕΣΠΑ – Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020” – ως επιχείρηση που επλήγη από την πανδημία του COVID-19. 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Περιφέρεια Αττικής. 

Φορείς υλοποίησης και χρηματοδότησης