Νέα & Δημοσιεύσεις

Συμπληρώνετε και στέλνετε το Φύλλο Βασικών Στοιχείων και το Αίτημα προς διαμεσολαβητή με email. Σας στέλνουμε βεβαίωση παραλαβής του αιτήματός σας μαζί με τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα χρειαστούν.

Η ΥΑΣ διενεργείται στον προγραμματισμένο τόπο (ή με τηλεδιάσκεψη) και χρόνο, εφόσον έχει εξοφληθεί η αμοιβή του διαμεσολαβητή (100€+ΦΠΑ). Αμέσως μετά ο διαμεσολαβητής παραδίδει ή στέλνει το νόμιμο πρακτικό ΥΑΣ στα μέρη.

Ο διαμεσολαβητής μας έρχεται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέρη της διαφοράς και λαμβάνει την έγγραφη συναίνεσή τους για τον διορισμό του. Ο διαμεσολαβητής μας ενημερώνει όλα τα μέρη για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο και τον τρόπο (φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη) που συμφωνήθηκε να διεξαχθεί η ΥΑΣ.