Νέα & Δημοσιεύσεις

Ελέγξτε ότι πληρείτε τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για να ελέγξουμε την περίπτωσή σας και να σας βοηθήσουμε με τη συγκρότηση του φακέλου σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου και ελέγξτε τις γνώσεις σας. Εφόσον αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι για τις εξετάσεις Π.Ε.Γ.Π. απευθυνθείτε σε εμάς για να σας κλείσουμε θέση στις επόμενες εξετάσεις και να σας λύσουμε τυχόν απορίες.