Νέα & Δημοσιεύσεις

Παραλαμβάνετε τα έγγραφά σας νομίμως επικυρωμένα και υπογεγραμμένα: — στο email σας σαρωμένα με ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική διακίνηση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. — με courier στη διεύθυνση αποστολής που μας δηλώσατε (χρέωση παραλήπτη) ή — κατόπιν συνεννόησης από τα γραφεία μας, Δε -Πα 09:00 – 17:00. 

Αυθημερόν θα λάβετε στο email σας οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται: – Συνολικό κόστος, – Προκαταβολή και τρόποι πληρωμής, – Χρόνος παράδοσης, – Τρόποι παραλαβής των εγγράφων σας.

Μας στέλνετε με email ή online τα προς μετάφραση/επικύρωση έγγραφα σαρωμένα ή σε ευκρινείς φωτογραφίες, αναφέροντας: – αριθμό αντιγράφων, – ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας, – διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, – είδος φορολογικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο) και ΑΦΜ.