Νέα & Δημοσιεύσεις

Με την ανάθεση προχωράμε σε: Συνεννόηση με την Τράπεζα και το δικηγόρο της. Ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Μεταγραφή της απόφασης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό γραφείο.

Μας στέλνετε με email ή online τα  στοιχεία του ακινήτου σας και: τηλέφωνο επικοινωνίας την δανείστρια τράπεζα (και αν γνωρίζετε αρμόδιο υποκατάστημα, υπάλληλο και τηλέφωνο) Επισυνάψτε (προαιρετικά): βεβαίωση εξόφλησης δανείου σύμβαση δανείου απόφαση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης κτηματολογικό φύλλο ή διάγραμμα

Περιλαμβάνεται η αμοιβή και τα έξοδα για: τη σύνταξη αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου την παράσταση στο δικαστήριο και την έκδοση της απόφασης τη διαδικασία μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο.  Δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή και τα έξοδα της Τράπεζας για τη διαχείριση του φακέλου σας και  η αμοιβή του δικηγόρου της.