Νέα & Δημοσιεύσεις

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης και της πνευματικής λύσης στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Οι σύζυγοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους (με ειδικό πληρεξούσιο) για την σχετική καταχώριση.

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή πολιτικού γάμου με ιερολόγηση, ένας εκ των συζύγων μεταβαίνει στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη για να αιτηθεί την πνευματική λύση του γάμου. Οι σύζυγοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους (με ειδικό πληρεξούσιο) για την πνευματική λύση του γάμου.  

Μετά την πάροδο 10 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, οι σύζυγοι μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους μεταβαίνουν ενώπιον του συμβολαιογράφου για την επικύρωση του συμφωνητικού και την έκδοση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσεως του γάμου. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των συζύγων δεν επιθυμεί την αυτοπρόσωπη παράστασή του στο συμβολαιογράφο, μπορεί να εξουσιοδοτήσει με ειδικό πληρεξούσιο τον δικηγόρο του προκειμένου να τον εκπροσωπήσει.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι σε συνεννόηση με τους συζύγους θα συντάξουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης γάμου, ρυθμίζοντας όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες καθώς και ζητήματα γονικής μέριμνας για τυχόν ανήλικα τέκνα σας.  Το τελικό σχέδιο του συμφωνητικού θα πρέπει να υπογραφεί και από τους δύο συζύγους είτε στο ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε μέσω της πλατφόρμας του άυλου διαζυγίου με τους κωδικούς taxisnet.

Μας στέλνετε με e-mail ή online αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της υπόθεσής σας. Αυθημερόν θα λάβετε οικονομική προσφορά και συνημμένες οδηγίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.