Κορωνοϊός COVID19| Ενημέρωση

Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναβάθμισε τον Κορωνοϊό COVID-19 σε πανδημία. Έχοντας εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και 114 χώρες παγκοσμίως η πανδημία έχει επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Σταδιακά όλες οι Κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής Κυβέρνησης, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα αφενός για να αντιμετωπίσουν την ταχεία εξάπλωση της πανδημίας και αφετέρου για να στηρίξουν οικονομικά επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους.

Μεταξύ των μέτρων στήριξης περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, την προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας, την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους, την καταβολή μειωμένου ενοικίου κύριας κατοικίας και επαγγελματικής στέγης καθώς και διευκολύνσεις ως προς την εκπλήρωση δανειακών, φορολογικών και και κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Οι έκτακτες ρυθμίσεις τροποποιούνται καθημερινά σε μια προσπάθεια να ακολουθήσουν την δυναμική εξέλιξη των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Η εταιρεία μας ήδη από την 12 Μαρτίου 2020 συμμετέχει με αίσθημα ευθύνης στην προσπάθεια πρόληψης και καταπολέμησης του COVID-19. Σεβόμενοι τους συνεργάτες, τους εντολείς μας και τη δημόσια Υγεία εργαζόμαστε εξ αποστάσεως αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των εντολέων μας για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ειδίκευσης. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τις νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με τον COVID-19 και τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώνονται.

Οι συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν σχετικά με τις έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις, τα κριτήρια υπαγωγής σας και τις απαραίτητες διαδικασίες.

Δείτε αναλυτικότερα τις ρυθμίσεις που σας αφορούν

Τα έκτακτα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες. Ορισμένα μέτρα είναι κοινά και άλλα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία απευθύνονται. Παρακάτω μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα, με παραδείγματα και διευκρινίσεις όλα τα μέτρα που ισχύουν ανά κατηγορία.

Key Contact

Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος