Category: General

Απόφαση Αρείου Πάγου 78/2022 -Το παραδεκτό των λόγων της αναίρεσης

Το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχημένα ενώπιον του Αρείου Πάγου εντολέα μας σε εργατική υπόθεση σχετικά με την νομιμότητα ή όχι καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Η εκδοθείσα υπ’ αρ. 78/2022 απόφαση Αρείου Πάγου  αποτελεί, μεταξύ άλλων, εξαιρετική αφορμή για την μελέτη του παραδεκτού των προβαλλόμενων λόγων αναίρεσης κατ’ άρθρο 562 ΚΠολΔ.   Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

civil litigation

Amendments to the Lawyer’s Code

Recently, a new law was published (gov. gazette A’ 214/06.11.2020) which brought changes to the Greek Lawyer’s code. The law no. 4745/2020, titled: “Regulations for the acceleration of the pending cases’ adjudication that are subject to Law no 3869/2010, according to the requirements of par. 1 of article 6 of European Convention on Human Rights

ηλεκτρονικά έγγραφα

Digital Governance Act – Provisions concerning digital documents

The law no. 4272/2020(gov. gazette A’ 184/23-09-2020) titled: “Digital Governance (Incorporation of the EU Directives no. 2016/2102 and 2019/1024 into the Greek National Legislation) – Digital Communications (Incorporation of the EU Directive no. 2018/197 into the National Legislation) and other provisions” attempts to modernize the Public Sector’s administration and sync it to the digital era.

employment

Tax Dispute settlement Committee

According to law 4714/2020 article 16, a new Committee has been formed to settle pending tax cases before competent Tax courts and the Council of State through a fast-track procedure. Pursuant to the above provision, the ministerial decree 127519/2020 (gov. gazette [ΦΕΚ] Β’ 4939/9-11-2020) addresses all the required specifications concerning the settlement of a case

χρηστά ήθη και ανταγωνσιμός

Η έννοια των χρηστών ηθών στον αθέμιτο ανταγωνισμό

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελεύθερης αγοράς και της άμεσα συνυφασμένης με αυτήν ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι η ύπαρξη ανταγωνισμού. Ανταγωνιστικές σχέσεις εμφανίζονται μεταξύ των δρώντων σε κάθε τομέα της οικονομίας με σκοπό την επικράτησή τους στις συναλλαγές. Η νομοθετική ρύθμιση Στην προσπάθεια αυτή επεμβαίνει ο νομοθέτης, ώστε να διασφαλίσει ότι θα επικρατήσει

check

Check explained – value incorporated in a document

Securities in general Long before e-transfers and debit cards, trade  had already found a way to transfer  value without transferring money – the cheque. The lender could now collect the value written on the piece of paper he received from a debtor in another city or country without having to meet in person every time

Η αλληλέγγυα ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων ιδίως επί εξωλογιστικού προσδιορισμού. Η υπαιτιότητα ως σολομώντεια λύση.

Στα χρόνια της κρίσης η ανάγκη του Δημοσίου να εισπράξει βεβαιωμένες οφειλές εις βάρος νομικών προσώπων και οντοτήτων επανέφερε στο προσκήνιο τη διάταξη που ορίζει την αλληλέγγυα ευθύνη των Διοικητών νομικών προσώπων και οντοτήτων. Αλληλέγγυα ευθύνη Με τις ρυθμίσεις περί αλληλέγγυας ευθύνης εισάγεται μερική κάμψη του θεσμού της νομικής προσωπικότητας των νομικών προσώπων με σκοπό

φορολογικά δικηγόρος

«Ραβασάκι» από την Εφορία: Η άμυνα του φορολογουμένου βήμα προς βήμα

Στο άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), προβλέπονται οι μέθοδοι επικοινωνίας της Φορολογικής Διοίκησης με τους φορολογουμένους. Παρά την ρητή πρόβλεψη για κοινοποίηση των πράξεων της Εφορίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνηθέστερη μέθοδος παραμένει ακόμα και σήμερα η αποστολή συστημένων επιστολών στην κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογουμένου. Οι πράξεις αυτές είναι

Εικονικά και πλαστά τιμολόγια: Φορολογικές και ποινικές κυρώσεις

Τα τελευταία χρόνια σε μία προσπάθεια αναμόρφωσης της φορολογικής νομοθεσίας και εξορθολογισμού των φορολογικών κυρώσεων, ο νομοθέτης προχώρησε σε σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων  με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η επιλογή της εκάστοτε εφαρμοστέας διάταξης. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο σύνθετη με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο σε μία σειρά εμβληματικών αποφάσεων,