Category: COVID-19

Τα «όπλα» του εργοδότη στην περίοδο του lockdown

Γράφει ο Κώστας Καρσιώτης  Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας πλήθους επιχειρήσεων, ενώ επέφερε σημαντική οικονομική ζημία στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν. Ενόψει της δύσκολης αυτής συγκυρίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έκτακτα μέτρα που έλαβε

Παράταση προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης

Παράταση προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης

Στο πλαίσιο της λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αποφασίστηκε η παράταση πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης. Αρχικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του  άρθρου 38 της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πάσης

Οι φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις εργοδοτών-εργαζομένων κατά τον μήνα Μάιο 2020

Οι φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις εργοδοτών-εργαζομένων κατά τον μήνα Μάιο 2020

Στα πλαίσια της σταδιακής επανόδου της ελληνικής οικονομίας στην νέα κανονικότητα, η πλειονότητα των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που έχουν πληγεί από τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού επεκτείνονται και κατά τον Μάιο. Στο πλαίσιο αυτό, και εν αναμονή πρόσθετων νομοθετικών παρεμβάσεων, έχουν ήδη νομοθετηθεί ορισμένες «ελαφρύνσεις» για τις επιχειρήσεις και

Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν – Ρυθμίσεις εργατικού δικαίου

Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν – Ρυθμίσεις εργατικού δικαίου

Καθώς τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού αίρονται σταδιακά, ο κόσμος των επιχειρήσεων εισέρχεται στην νέα κανονικότητα. Τα μέτρα τήρησης των κανόνων υγιεινής και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης σε χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς κύρια μέριμνα όλων είναι η αποφυγή αναζωπύρωσης της πανδημίας. Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό

Η υπαγωγή των κομιστών αξιογράφων στους πληττόμενους ΚΑΔ

Ανάμεσα στα οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης, που έχουν ληφθεί εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους πληττόμενους επιχειρηματίες, ήταν η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των οφειλόμενων αξιογράφων, τα οποία έληγαν στο τέλος Μαρτίου. Η αναστολή έχει διάρκεια 75 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής και εναπόκειται στον οφειλέτη

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας κατά τον Μάιο 2020

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας κατά τον Μάιο 2020

Καθώς η οικονομική δραστηριότητα επανέρχεται σταδιακά διά της επανέναρξης της λειτουργίας μερίδας επιχειρήσεων που είχαν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, η Κυβέρνηση προέβη στην προσαρμογή ορισμένων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, εξεδόθη η από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/01.05.2020, τεύχος Α’), η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που

Έκτακτες ρυθμίσεις επί της καταγγελίας συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών

Ο κλάδος του τουρισμού έχει δεχθεί πολύ ισχυρά πλήγματα λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο κατά της διάδοσης του νέου κορωνοϊού. Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν έλθει αντιμέτωπες με πολύ σημαντική μείωση της ζήτησης, καθώς και με πλήθος ακυρώσεων των κρατήσεων στις οποίες είχαν προβεί οι πελάτες τους ενόψει της θερινής περιόδου. Στο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Έκτακη οικονομική ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και σία

Στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 € στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στους εταίρους σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, εφόσον ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

επίδομα ναυτικοί

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ναυτικών  – Ένταξη των πληττόμενων ναυτικών στην προστασία του άρθρου 63 της από 30-3-2020 ΠΝΠ

Πεδίο εφαρμογής Με την ΚΥΑ 2242.10/21372/2020 (ΦΕΚ β 1128/2.4.2020) των Υπουργών Εργασίας και Ναυτιλίας ρυθμίστηκε ο τρόπος στήριξης των ναυτικών, των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας λόγω κορωνοϊού στις κάτωθι κατηγορίες πλοίων: Επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά εκτελούντα θαλάσσιες ενδοματεφορές, που από 01.03.2020 έχουν διακόψει ή πρόκειται να διακόψουν τους δρομολογημένους πλόες τους Επιβατηγά και

Οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων – Επιτρεπτέα Προκαταβολή

Στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής ζημίας που έχει προκληθεί από τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση, διά του άρθρου 3 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020, Τεύχος Α’), εισήγαγε τον μηχανισμό της παροχής ρευστότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Διευκρινίζεται πως