Επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά προσφέροντας πλήρεις υπηρεσίες τόσο συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης όσο και εκπροσώπησης ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής.

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει αξιόλογες και βιώσιμες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ψυχαγωγία, η εστίαση, η ναυτιλία (yachting και ακτοπλοία), οι λιανικές και χονδρικές πωλήσεις, η βιοτεχνία και η παροχή υπηρεσιών.

Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης για αμεσότητα, ευελιξία και σφαιρική αντιμετώπιση πληθώρας αντικειμένων και ζητημάτων χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και τους καθοδηγούμε με ασφάλεια σε όλα τα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής τους, συνεκτιμώντας πάντοτε επιχειρηματικούς παράγοντες όπως το κόστος και τον χρόνο του επιχειρηματία. 

Ενδεικτικά, παρέχουμε άμεση και αποτελεσματική νομική υποστήριξη σε θέματα:

  • εργατικού δικαίου
  • φορολογικού δικαίου
  • τραπεζικού δικαίου και χρηματοδότησης
  • εταιρικού δικαίου και συμβάσεων
  • εμπορικού δικαίου
  • οικονομικού ποινικού δικαίου
  • πνευματικής ιδιοκτησίας
  • προσωπικών δεδομένων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Νομική μορφή, σύσταση και λειτουργία επιχείρησης, αδειοδότηση, προσωπικά δεδομένα, συμβάσεις και χρηματοδότηση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός σχεδιασμός, φορολογικός έλεγχος, δικαστική αμφισβήτηση φορολογικού ελέγχου, άμυνα οφειλετών για χρέη προς το Δημόσιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φοροδιαφυγή, χρέη προς το Δημόσιο, ακάλυπτες επιταγές, παραβάσεις εργατικού δικαίου & κανονισμών ασφαλείας, πολεδομικές παραβάσεις.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συμβάσεις εργασίας, ειδικά καθεστώτα, εκ περιτροπής και μερική απασχόληση, εποχική εργασία, αποζημιώσεις, καταγγελίες εργαζομένων. Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, πρόστιμα και κυρώσεις.

Key contact

Στέλιος Παυλάκης
Εταίρος

Ο Στέλιος ειδικεύεται στο φορολογικό, το διοικητικό και το εταιρικό δίκαιο. Παρέχει ολιστική νομική υποστήριξη σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο κυρίως σε επαγγελματίες εντολείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς του τουρισμού, της εστίασης, της ναυτιλίας και της βιοτεχνίας. Αντιμετωπίζει την επιχείρηση σφαιρικά και παρέχει συνολική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εταιρικού και φορολογικού σχεδιασμού, στρατηγικής και χρηματοδότησης, αδειοδότησης και εμπορικών συμβάσεων. Επιπλέον, με σημαντική εμπειρία στην δικαστική πρακτική, εκπροσωπεί τους εντολείς μας ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών και Δικαστηρίων στην ελληνική επικράτεια.