Τροχαίο ατύχημα με αλλοδαπό όχημα

Σε περίπτωση που εμπλακήκατε σε τροχαίο ατύχημα με αλλοδαπό όχημα, δεν είναι ανάγκη να απευθυνθείτε σε ξένες αρχές για την επιδίωξη της αποζημίωσής σας. Προκειμένου να αποφύγετε το κόστος δαπανηρών μεταφράσεων στην εκάστοτε γλώσσα καθώς και επιδόσεων στην αλλοδαπή χώρα ή στον Εισαγγελέα, είναι προτιμότερο να εξετάσετε το ενδεχόμενο κάλυψης αποζημίωσης από το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.  

Σύμφωνα με το άρθ. 27 παρ. 1 εδ. 1 του Ν. 489/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως (Γ.Δ.Α.) διακανονίζει ζημίες και καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος προκληθέντος στην Ελλάδα από την κυκλοφορία αλλοδαπού αυτοκινήτου.  

Ποιες περιπτώσεις καλύπτει το Γ.Δ.Α.; 

Το ΓΔΑ καλύπτει ατυχήματα εφόσον 

 1. Ο τόπος συνήθους στάθμευσης του αυτοκινήτου να είναι στο εξωτερικό (Συνήθως ως τόπος συνήθους στάθμευσης νοείται η χώρα των πινακίδων κυκλοφορίας) ΚΑΙ  
 2. Στην χώρα εκείνη υπάρχει αντίστοιχο γραφείο διεθνούς ασφαλίσεως, που να εφαρμόζει το Τμήμα ΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Οι χώρες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και επί πλέον τα εξής κράτη: Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Ιράν, Μαρόκο, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Ρωσσία, Τυνησία, Τουρκία και Ουκρανία. 
 3. Είτε:  
  1. Τα αυτοκίνητα αυτά διαθέτουν πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης σε ισχύ («πράσινη κάρτα»), ή 
  2. Αυτοκίνητα, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση διενέργειας ελέγχου στα ελληνικά σύνορα για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης.  Δηλαδή:  
   1. Όσα έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης στο έδαφος άλλου κράτους, το αντίστοιχο Γ.Δ.Α. του οποίου έχει προσυπογράψει με το ελληνικό ΓΔΑ το Τμήμα ΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας. 
   2. Όσα έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης στο έδαφος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
   3. Όσα έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης σε χώρα του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) δηλαδή Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ακόμα κι αν έχουν συνήθη τόπο στάθμευσης σε τρίτη χώρα δηλ. εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ 

Για όλα τα ανωτέρω (1-3) το ΓΔΑ αποζημιώνει, ακόμα και αν δεν είναι ασφαλισμένα. 

Πρακτικά δηλαδή η μόνη περίπτωση που δεν καλύπτει το Γ.Δ.Α. είναι όταν το ζημιογόνο όχημα έχει πινακίδες χώρας μη ανήκουσας στο σύστημα της Ενοποιημένης Συμφωνίας και επί πλέον εισήλθε στην Ελλάδα κατ’ ευθείαν από τρίτη χώρα (ήτοι από χώρα που δεν έχει υπογράψει την Ενοποιημένη Συμφωνία ή που δεν ανήκει στην Ε.Ε. ή στον Ε.Ο.Χ. βλ. ανωτέρω). 

Δεδομένου ότι οι χώρες, με τις οποίες συνορεύει η χώρα μας είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία,  η μόνη (και σπανιότατη) περίπτωση που δεν καλύπτει το ΓΔΑ είναι όταν το ζημιογόνο αλλοδαπό αυτοκίνητο εισήλθε στην Ελλάδα από τρίτη χώρα με πλοίο και δεν έχει τόπο συνήθους στάθμευσης σε χώρα του συστήματος της Ενοποιημένης Συμφωνίας. 

Έτσι λοιπόν, ο ζημιωθείς από αυτοκίνητο με τόπο συνήθους στάθμευσης εκτός της Ελληνικής Επικράτειας σε ατύχημα, που συνέβη στην Ελλάδα, προκειμένου να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από το τροχαίο ατύχημα, έχει το δικαίωμα να στραφεί με ευθεία αγωγή κατά του ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, το οποίο είναι εκ του νόμου αντίκλητος του αλλοδαπού ασφαλιστή. Τούτο σημαίνει ότι η σχετική δίκη θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, η αγωγή θα κατατεθεί στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο ελληνικό Δικαστήριο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και η επίδοσή της θα γίνει στο ελληνικό Γ.Δ.Α. χωρίς την ανάγκη δαπανηρών μεταφράσεων στην εκάστοτε ξένη γλώσσα της χώρας του ζημιογόνου αυτοκινήτου και πολυδάπανων επιδόσεων στην αλλοδαπή χώρα ή στον Εισαγγελέα. 

Διαβάστε περισσότερα για τα δικαιώματα σας σε περίπτωση εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα εδώ