Ατυχήματα στη θάλασσα

Στη θάλασσα συμβαίνουν και ατυχήματα που δεν χαρακτηρίζονται  ως ναυτικά, επειδή σε αυτά δεν εμπλέκεται «ναυς», δηλαδή  πλοίο, με την έννοια που δίνει ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου αλλά ναυπηγήματα και εν γένει κινούμενα στη θάλασσα αντικείμενα, που ενώ δεν αποτελούν πλοία κατά την έννοια του ΚΙΝΔ, θεωρούνται πλοία κατά την ευρύτερη έννοια και για τους ευρύτερους σκοπούς του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Τέτοια είναι τα κατωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενα:

 • οι λέμβοι, μηχανοκίνητες ή μη,
 • τα μικρά ιστιοφόρα σκάφη καθαρής χωρητικότητας κάτω των 10 κόρων,
 • τα βοηθητικά σκάφη θαλαμηγών (tender to yacht),
 • τα κανό,
 • τα καγιάκ,
 • οι ιστιοσανίδες (windsurfs),
 • οι αετοί (wind kites),
 • jet ski και λοιπά μηχανοκίνητα θαλάσσια παιχνίδια.

Ζητήστε νομική συμβουλή

Η ραγδαία αύξηση της αλόγιστης και απρόσεκτης χρήσης τους κατά την τελευταία δεκαετία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και την διεύρυνση της θαλάσσιας δραστηριότητας του πληθυσμού για λόγους αναψυχής,  έχει συντελέσει στην θεαματική αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων, συχνά μάλιστα σοβαρών, που καταλήγουν σε αναπηρία ή και θάνατο.

Με το δεδομένο ότι τα εν λόγω σκάφη και ναυπηγήματα δεν αποτελούν πλοία κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και επομένως  δεν εφαρμόζονται σε αυτά οι ειδικές διατάξεις του ΚΙΝΔ, όσοι υπέστησαν υλική ή ηθική ζημία από την εμπλοκή τους σε τέτοια ατυχήματα δικαιούνται αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις του κοινού δικαίου (Αστικού Κώδικα), στρεφόμενοι κατά του κυρίου (ιδιοκτήτη) και κατά του χειριστή αυτών, εφόσον αποδειχθεί ότι η ζημία οφείλεται σε παράνομη και υπαίτια πράξη των τελευταίων.

Παράνομη θεωρείται όχι μόνο η πράξη που παραβιάζει συγκεκριμένη διάταξη της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, αλλά και η  γενικότερη αμελής συμπεριφορά  που αντιβαίνει στο εθιμικό δίκαιο και στο καθήκον επιμέλειας που πρέπει να επιδεικνύει ο πολίτης για την υγεία και την ασφάλεια των άλλων, όπως επιβάλλεται από το πνεύμα του νόμου και της έννομης τάξης.

Η αποζημίωση περιλαμβάνει κάθε υλική ζημία και επιπροσθέτως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του επιζήσαντος παθόντος.

Σε  περίπτωση δε θανάτου του θύματος, περιλαμβάνει την αποζημίωση της οικογενείας για τυχόν υλική ζημία τους, καθώς και χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης της οικογενείας του και των στενών συγγενών του.

Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων ατυχημάτων που έχει χειριστεί επιτυχώς το γραφείο μας:

 • σοβαρός τραυματισμός κολυμβητή από ταχύπλοο σκάφος
 • τραυματισμός κολυμβητή από βάρκα
 • σοβαρότατος τραυματισμός κολυμβητή από jet ski
 • τραυματισμός υποβρύχιου αλιέως (ψαροντουφεκά) από διερχόμενη μηχανοκίνητη λέμβο
 • τραυματισμός κολυμβήτριας από βοηθητική λέμβο θαλαμηγού (tender)

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile